Zoeken in: website kennisbank
U bent nu hier: Home / Over ons / Wilsverklaring opstellen

Wilsverklaring opstellen


1. Wat is een wilsverklaring?

2. Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

3. Wie bepaalt of iemand wilsonbekwaam is?

4. Hoe stelt u een wilsverklaring op?

5. Wat als u van gedachten verandert?

6. Wat is een geldige wilsverklaring?

7. Hoe lang is uw wilsverklaring geldig?

8. Wordt uw wilsverklaring altijd uitgevoerd?

9. Belangrijke adressen

 

1. Wat is een wilsverklaring?

In de gezondheidszorg mag u alleen behandeld worden met uw toestemming. U geeft toestemming op basis van informatie die u krijgt van uw behandelaar. U moet deze informatie kunnen begrijpen. U beslist dus zelf of u wordt behandeld.

In de toekomst kunt u zo ziek worden dat u geen beslissingen meer kunt nemen. Wanneer u niet in staat bent om zelf een besluit te nemen, bent u wilsonbekwaam. In dat geval zullen anderen bepalen hoe u behandeld wordt. U kunt uw wensen opschrijven en een wilsverklaring opstellen. Die wilsverklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen.
Naar boven

 

2. Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

Een wilsonbekwame patiënt is niet in staat om zijn eigen wil te bepalen. Iemand is wilsonbekwaam als hij:

 • de informatie over zijn ziekte of de behandeling niet kan begrijpen
 • niet in staat is om zelf een besluit te nemen
 • de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien

Naar boven

 

3. Wie bepaalt of iemand wilsonbekwaam is?

De behandelaar bepaalt of een patiënt wilsonbekwaam is. Vaak is het meteen duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt in coma ligt. Er zijn aandoeningen waarbij de patiënt de ene keer wel en de andere keer niet zelf kan beslissen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een:

 • psychiatrische aandoening
 • lichte verstandelijke beperking
 • beginnende dementie

Het komt voor dat de patiënt zelf vindt dat hij wel beslissingen kan nemen. De behandelaar kan het hier niet mee eens zijn. Goed overleg tussen de behandelaars en de patiënt is dan van groot belang.

Voorbeeld
In een psychiatrisch ziekenhuis wordt een man opgenomen die ernstig in de war is. Eenvoudige keuzes kan hij prima zelf maken. Bijvoorbeeld welke kleding hij wil dragen. Over zijn behandeling kan hij echter geen ingrijpende beslissingen nemen. Hij kan de gevolgen nu niet goed kan overzien.De behandelaar moet bij elke beslissing die genomen moet worden opnieuw beoordelen of een patiënt dit kan. Zo ja, dan beslist de patiënt. Zo nee, dan moet door de behandelaar gekeken worden of een ander moet (mee)beslissen.

Soms wordt door middel van een aantal vragen gekeken of de patiënt zelf weloverwogen keuzes kan maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het gaat om een ingrijpend onderzoek of behandeling.

Naar boven

 

4. Hoe stelt u een wilsverklaring op?

In een wilsverklaring legt u vast of u een bepaalde behandeling juist wel of juist niet wilt. Het gaat meestal om ingrijpende medische handelingen, zoals:

 • reanimatie
 • sondevoeding
 • bepaalde medicijnen
 • bepaalde behandeling
 • beëindigen van het leven, bijvoorbeeld euthanasie

Geen twijfel
U kunt uw wilsverklaring samen met uw (huis)arts opstellen. Hierdoor voorkomt u dat er bij anderen onzekerheden of misverstanden ontstaan. Laat uw wilsverklaring opnemen in uw medisch dossier.

Wilt u vast laten leggen hoe u behandeld wilt worden aan het einde van uw leven? Dan kunt u een wilsverklaring opvragen. Alle informatie over deze Zorgverklaring kan ingewonnen en besteld worden bij het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Voor meer informatie kunt u bellen: 033 461 68 86.

Wilt u een verzoek voor het beëindigen van uw leven laten vastleggen? Dan kunt u een wilsverklaring bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde opvragen. Let wel: artsen hebben het recht om wel of niet op dit verzoek in te gaan, ongeacht of u dit heeft vast laten leggen in de verklaring.

Voorbeeld
Een bejaarde vrouw heeft in haar wilsverklaring vastgelegd welke behandeling zij wil. Zij heeft op papier gezet hoe er in bepaalde situaties gehandeld moet worden. Hierdoor weten haar kinderen wat de wens van hun moeder is. Zo ontstaan er geen misverstanden.

Naar boven

 

5. Wat als u van gedachten verandert?

Misschien verandert u van gedachten. Dan kunt u een nieuwe wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring moet voldoen aan de regels. Zorg dat de aangepaste wilsverklaring bekend wordt bij uw naasten en uw behandelaar.

Naar boven

 

6. Wat is een geldige wilsverklaring?

Een wilsverklaring is geldig als:

 • tijdens het opstellen wilsbekwaam was. U moet wel in staat zijn om uw eigen wil te uiten. Anders zullen anderen uw verklaring in twijfel trekken
 • u deze zelf heeft opgesteld
 • u de verklaring uit vrije wil heeft opgesteld
 • de inhoud duidelijk is. Duidelijk moet zijn voor welke medische handelingen en in welke omstandigheden de wilsverklaring geldt
 • er een datum op staat
 • u de verklaring ondertekend heeft

Het kan zijn dat u zelf niet in staat bent een wilsverklaring op te stellen. Vertel wat uw wensen zijn en laat ze uitwerken. Deze wilsverklaring is ook geldig.

Voorbeeld
Een mevrouw kan niet goed meer schrijven. Zij is wel in staat om te vertellen wat haar wensen zijn. Haar dochter schrijft op wat haar moeder wil. Zij werkt dit uit tot een wilsverklaring. Haar moeder zet een handtekening.

Naar boven

 

7. Hoe lang is uw wilsverklaring geldig?

In principe blijft uw wilsverklaring altijd geldig. Het is wel belangrijk dat u er regelmatig naar kijkt. Bij een te oude wilsverklaring kan de behandelaar namelijk gaan twijfelen. Deze twijfel kunt u voorkomen door uw wilsverklaring bijvoorbeeld eens in de 5 jaar te bekijken.

Naar boven

 

8. Wordt uw wilsverklaring altijd uitgevoerd?

Het is belangrijk dat uw naasten en uw behandelaar weten dat u een wilsverklaring heeft. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat uw wensen uitgevoerd worden.

In uw wilsverklaring kunt u aangeven dat u een bepaalde behandeling niet wilt. In principe zal uw behandelaar doen wat u wilt. Wanneer u in uw wilsverklaring vraagt om een bepaalde handeling, dan mag de behandelaar weigeren. Uw behandelaar moet per situatie inschatten of hij een behandeling zinvol vindt of niet. Ook moet de behandelaar een behandeling voor zijn eigen geweten kunnen verantwoorden. Een arts kan bijvoorbeeld niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren.

Het kan zijn dat de behandelaar uw wens niet zelf uit wil voeren. In dit geval kan hij een collega vragen uw wens uit te voeren.

Naar boven

 

9. Belangrijke adressen

De Zorglijn
Heeft u een vraag over de gezondheidszorg? Wilt u een klacht indienen en weet u niet waar? Of wilt u juist uw verhaal kwijt over een knelpunt? Dan kunt u terecht bij de Zorglijn. Bellen kan ook 030 29 16 777.

Wij helpen u de weg te vinden in het woud van regels. Uw melding kan voor ons een aanleiding zijn tot actie richting zorgaanbieders, zorgverzekeraars of de overheid. Wij adviseren en verwijzen u - als dat nodig is - graag door naar de juiste organisatie.

 

Postbus 1539
3500 BM Utrecht
030 - 291 67 77
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Patiëntenverenigingen
Voor adressen van patiëntenverenigingen kunt u terecht in de Kennisbank op deze site. Tik het trefwoord in waarover u informatie over wilt hebben en de kennisbank haalt deze info voor u uit de site.

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Bij deze vereniging kunt u een voorbeeldtekst van een levenswensverklaring aanvragen.

Nederlandse Patiënten Vereniging
Postbus 178
3900 AD Veenendaal
0318 - 54 78 88
www.npvzorg.nl

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
Bij deze vereniging kunt u een voorbeeldtekst van een euthanasieverklaring of weigering van behandeling aanvragen.

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
0900 - 606 06 06
www.nvve.nl

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (Stichting PVP)
Voor informatie over uw rechten in de psychiatrie kunt u terecht bij Stichting PVP. Deze Stichting biedt advies en bijstand aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg

Telefoon: 0900 444 88 88 (€ 0,10 per minuut)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: www.pvp.nl

Zorgbelangorganisatie - afdeling Informatie en Klachtenopvang
Bij deze afdeling kunt u terecht met uw vragen en/of klachten over de gezondheidszorg. Zorgbelangorganisaties hebben een onafhankelijke positie. Zij helpen u met:

 • het opstellen van een brief over de klacht
 • het voorbereiden van een gesprek
 • het meegaan naar een gesprek

Voor adressen en informatie over regionale afdelingen kunt u bellen met het centrale telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorverbonden met een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt.

Zorgbelangorganisatie
Postbus 2250
3500 GG Utrecht
0900 243 70 70 (€0,10 per minuut)
www.zorgbelang-nederland.nl

Naar boven

 

 

 

Informatie & Advies


Vragen of klachten over de zorg? Neem contact op met de Zorglijn! Stuur een e-mail of bel 030 29 16 777
 
Volg ons
twitter-contact fb-contact linked-contact gplus-contact youtube-contact
 

Patiëntenfederatie NPCF
werkt mee aan…