Artikelen

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie NPCF. Ook bereikbaar via RSS

  • Home

Staatssecretaris lijkt effecten van AWBZ-maatregelen te onderschatten

Aan de staatssecretaris van VWS:

Op 4 april heeft u in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de motie Leijten ‘effecten van de pakketmaatregelen AWBZ'. Mevrouw Leijten verwees in haar motie naar de cliëntenmonitor AWBZ en de peiling van oktober 2010 en vroeg om uw reactie.

In uw brief stelt u het volgende: 'Ik concludeer uit de cliëntenmonitor dat mensen hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie en dat die soms pijn deed, maar dat het de meeste mensen wél gelukt is om een oplossing te zoeken voor de weggevallen begeleiding.'


De gezamenlijke cliëntenorganisaties die bij deze monitor betrokken zijn, zijn van mening dat uw conclusie onjuist is. U belicht hiermee slechts een deel van de bevindingen. Uw conclusie doet beslist geen recht aan de resultaten van onze monitor. De vele mensen die de moeite hebben genomen om aan de monitor mee te werken, wilden hun ervaringen met ons delen opdat u met de effecten van beleid rekening kunt houden.

Lees verder

NPCF in de media


Stop op bezuinigingen op patiëntenorganisaties
Zorgvisie.nl
29 januari

Patiënten en mantelzorgers gaan zorginspecteur bijstaan
AD.nl
28 januari

Leken helpen mee zorg te beoordelen
Telegraaf.nl
28 januari

Gedetineerden verwerken medische dossiers
NOSjournaal.nl - item start op 2:20
25 januari

Patiëntenfederatie NPCF: meld medische fout altijd
Zorgkrant.nl
18 januari

Zeven maanden wachten op een nieuwe rolstoel (item start op 23:00)
12 januari
KannieWaarZijn

ZorgkaartNederland trekt steeds meer bezoekers
24 december
Skipr.nl

Een aanvullende verzekering is niet altijd nodig
23 december
Radio1 - Nog steeds wakker - item start op 12:40

Strijd over contracten met zorgverzekeraars
15 december
EenVandaag - item start op 4:32

Problemen met contracteren maken keuze zorgverzekering extra moeilijk
12 december
Kassa.Vara.nl

Hallo Nederland over Hulpmiddelen - item start op 3:30
11 december
OmroepMAX.nl