Over ons

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor een ANBI-status is het verplicht om bepaalde gegevens op internet te publiceren. Meer informatie bij de Belastingdienst.


Naam – Patiëntenfederatie Nederland
Contactgegevens – Kijk hier >>
Bankrekening - NL47FVLB0227222156
KvK nummer - 40482340
RSIN nummer 801406134


Beloningsbeleid Patiëntenfederatie Nederland: 

  • Medewerkers - Het personeel, waaronder de directeur-bestuurder, ontvangt een beloning op basis van de cao-welzijn.
  • Raad van Toezicht - De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.


Samenstelling Raad van Toezicht – Klik hier voor de samenstelling
Beleidsplan – Klik hier voor Beleidsplan 2016 
Doelstelling – Klik hier voor de missie van Patiëntenfederatie Nederland
Jaarverslag – Klik hier voor onze jaarverslagen
Financiële verantwoording – Klik hier voor ons financieel jaarverslag 2016

 

 

Producten Kwaliteit in Zicht

Onder de programmanaam Kwaliteit in Zicht (KIZ) ontwikkelen de betrokken organisaties een methode met 'instrumenten' (criteria, keuzehulpmiddelen) waarmee de kwaliteit van zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt daarbij is altijd het perspectief van de patiënt.

 

Terug naar project Kwaliteit in Zicht (KIZ)

 

 

Wie

Op dit moment werken er bij Patiëntenfederatie Nederland circa 65 medewerkers. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van beleid, producten en diensten. De Raad van Toezicht heeft vijf leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij hebben de dagelijkse leiding van het bureau (zie organogram) gedelegeerd aan de directeur-bestuurder.

 

 

Projecten

Patiëntenfederatie Nederland werkt aan verschillende projecten over onderwerpen als medische richtlijnen, patiëntenrechten, keuzehulpinstrumenten en monitoring. Vaak werken wij binnen projecten samen met lid- en collegaorganisaties. Hieronder vindt u een overzicht van onze projecten met een korte beschrijving.

 

 

Afgesloten projecten

Onze leden

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 organisaties. Deze organisaties werken allemaal landelijk of regionaal vanuit patiëntenperspectief op het terrein van volksgezondheid (beleidsontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging).

> Ook lid worden met uw organisatie? Kijk dan hier voor meer informatie

 

 

Visie 2030 Patiëntenfederatie Nederland

Meer mens, minder patiënt!

Met onze leden hebben we een stip op de tijdbalk gezet: 2030! Ver genoeg weg om een beetje te kunnen dromen van een idealistisch toekomstbeeld, dichtbij genoeg om met beide voeten op de grond te blijven. We weten dat dé patiënt niet bestaat. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig maar. De een is kwetsbaar en afhankelijk, de ander is zelfbewust en verheft gemakkelijk zijn stem. Maar één eigenschap hebben we gemeen: het streven naar een goed en betekenisvol leven. En dat is precies waar wij ons, samen met onze leden, de komende jaren met hart, ziel en zakelijkheid voor in willen zetten.

Weg met de patiënt! Leve de mens met al zijn mogelijkheden!

visie slice

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 

 

Met dank aan Eugenie, Marije, Marloes, Paul en Sybren voor hun deelname aan deze film. Dwarslaesie Organisatie Nederland voor het ons in contact brengen met Paul. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en particulier verpleeghuis Martha Flora voor het filmen op locatie. En hartstimulatiespecialist Mohammed Chagri voor de opnames in zijn spreekkamer.