Missie

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 

 

Met dank aan Eugenie, Marije, Marloes, Paul en Sybren voor hun deelname aan deze film. Dwarslaesie Organisatie Nederland voor het ons in contact brengen met Paul. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en particulier verpleeghuis Martha Flora voor het filmen op locatie. En hartstimulatiespecialist Mohammed Chagri voor de opnames in zijn spreekkamer.