Raad van Toezicht

Katherina Martin Abello

lid van de Raad van Toezicht

Katherina Martin Abello is sinds 2009 directeur van het Innovation Center of Mental Health & Technology van het Trimbos-instituut (het Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheid en verslaving). Ze werkte de afgelopen jaren met haar team aan projecten als minderdrinken.nl, mentaalvitaal.nl kleurjeleven.nl, depressievrij en onlinehulpstempel.nl.

Katharina Marin Abello heeft daarmee zeer veel kennis van digitale toepassingen en mentale e-healtprogramma’s. Dat sluit zeer goed aan bij een de speerpunten van Patientenfederatie Nederland, namelijk digitale zorg en het persoonlijk gezondheidsdossier.