Vliegwiel

Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Onze gezamenlijke ambitie is om zorginnovaties in twee jaar tijd op te schalen. Dit doen we door gezamenlijk met partijen uit het veld te werken aan landelijke dekking. We kiezen hierbij voor twee toepassingsgebieden: Telebegeleiding bij ernstig hartfalen en Digitale keuzehulpen.

Actueel

e-health week 2019

Van 21 t/m 26 januari 2019 vindt voor de derde keer de e-healthweek plaats: een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Ook het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg doet mee om door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden te laten ervaren. U kunt zich nu aanmelden voor een van de activiteiten. Kijk onder de tab e-health.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Vliegwiel, meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 tot 6 x per jaar.

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief.

Lees de vorige nieuwsbrieven

Nieuwsberichten zorg

Nieuwsberichten Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg

Brieven

Bekostiging

  • Het vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg is opgenomen in de wegwijzer bekostiging e-health 2019 van de NZa. De NZa heeft deze Wegwijzer voor 2019 vervroegd gepubliceerd om beter aan te sluiten op de zorginkoop tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Net als in de eerste Wegwijzer worden de bekostigingsmogelijkheden voor e-health in de verschillende zorgsectoren uitgebreid toegelicht. Hierbij staan ook mooie voorbeelden die vragen om verder opschalen in het belang van de burger, aldus de Wegwijzer bekostiging, waaronder het Vliegwiel (zie pagina 5).
    Verder staat genoemd dat telemonitoring vanaf 2019 een declarabel product is: Ziekenhuizen kunnen op dit moment telemonitoring bekostigen door het registreren van de zorgactiviteit telemonitoring (03133) en afspraken te maken met de zorgverzekeraar over de vergoeding hiervan. Een consult maakt tot en met 2018 onderdeel uit van de zorgactiviteit telemonitoring, waardoor meestal geen declarabel product wordt afgeleid. Vanaf 2019 is het polikliniekbezoek uit de zorgactiviteit voor telemonitoring gehaald en samen met de zorgactiviteiten voor e-health (consulten op afstand) leidt telemonitoring vanaf 2019 af naar een declarabel product. 
    Ook is er ruimte voor zogenaamd volgbeleid waarin individuele zorgverzekeraars de ‘preferente’ zorgverzekeraar van een zorgaanbieder in een regio volgen bij het toepassen van een e-health initiatief. Zolang het initiatief om te volgen maar van de zorgaanbieder komt en de zorgverzekeraars zelfstandig beslissen of ze willen volgen of niet. Hierbij is het wel belangrijk dat zorgverzekeraars individueel prijsafspraken maken met de zorgaanbieder. Uitgangspunt blijft dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders contracteervrijheid houden en dat de beschikbare ruimte voor zorgverzekeraars om zich desgewenst van elkaar te onderscheiden blijft bestaan.